Przedszkole zdrowego żywienia II edycja

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole zdrowego żywienia II edycja

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 18.01.2016 r. do 30.09.2016 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole zdrowego żywienia” oraz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:
 • Celem konkursu jest wskazanie, jak ważną rolę w życiu przedszkolaka pełni prawidłowe odżywianie się.
 • Przedszkola przystępujące do konkursu przyjmą na siebie zadania, których wykonanie będzie oceniane przez jury punktowo, w skali od „1″ do „10″. Warunkiem do otrzymania tytułu i dyplomu „Przedszkole zdrowego żywienia” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 9 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu: „Przedszkole zdrowego żywienia”

 1. Przeprowadzenie, we wszystkich grupach przedszkolnych, debaty nt. Zdrowie na talerzu w zgodzie z piramidą żywienia. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 2. „Zastrzyk witamin każdego dnia”. Zorganizowanie zajęć kulinarnych, na których przedszkolaki przygotują kilka prostych potraw. Następnie omówienie każdej z nich pod kątem wartości odżywczych, prawidłowego łączenia składników oraz smaku. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/ zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 3. Zorganizowanie spotkania z pielęgniarką/lekarzem/dietetykiem nt. „Zaburzenia stanu zdrowia i rozwoju związanego z nieprawidłowym odżywianiem (otyłość, nadwaga, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia…)”. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 4. Przygotowanie wspólnie z dziećmi dekalogu zdrowego żywienia przedszkolaka. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 5. „Jestem tym co jem?” – rola racjonalne żywienia na co dzień. Pogadanka na temat prawidłowego odżywiania się zwieńczona przygotowaniem gazetki przedszkolnej. Ocena na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 6. Zorganizowanie wystawy prac plastycznych nt. prawidłowego żywienia „Mój ulubiony zdrowy posiłek”. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 7. Przygotowanie przedszkolnego teatrzyku/przedstawienia kukiełkowego z wykorzystaniem warzyw i owoców bądź innych składników pokarmowych. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć, nagrań przesłanych do jury konkursu.
 8. Zorganizowanie spotkania z rodzicami przedszkolaków na temat nawyków żywieniowych oraz wpływu siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka. Ocena jury na podstawie sprawozdania oraz prac plastycznych/zdjęć przesłanych do jury konkursu.
 9. Zgłaszanie swoich przedstawicieli do udziału w kursie Rola nauczyciela i przedszkola w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, który w okresie od 18.01.2016 r. do 18.04.2016 r. przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 15 stycznia 2016 r.

 • Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele, wychowawcy, opiekunowie oraz rodzice.
 • Jury zachęca przedszkola do dokumentowania, wykonanych w ramach konkursu prac,w materiały fotograficzne, plastyczne/pisemne opracowania również zarejestrowanych elektronicznie na DVD lub CD etc.
 • Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać przez stronę internetową konkursy.spe.edu.pl do dnia 30 września 2016 r.
 • Adres jury konkursu „Przedszkole zdrowego żywienia”.: Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@zywieniewszkole.pl

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!

Dodaj komentarz